Допълнителни дейности

Футбол

Народни танци

Английски език

За повече информация попитайте на info-active@dg-ruse.bg