Дневен режим

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3–4 г.)

7.00 – 8.45                Прием на децата.

                       Занимания по интереси.

                       Сутрешно раздвижване


8.45 - 9.15          Подготовка и сутрешна закуска9.15 – 11.00         Основни  форми  на педагогическо  взаимодействие 

                       Подвижни игри

  Дейности по интереси


10.00 - 10.15   Междинна закуска /плод/ 


11.00 – 11.45        Игри на открито / дейности по избор 


11.45 – 12.30       Подготовка и обяд 


12.30 - 15.00       Подготовка и следобеден сън15.00 - 15.30       Тоалет

                           Подвижни игри


15.30 - 15.45       Следобедна закуска 


15.45 - 16.15       Допълнителни форми /нерегламентирани ситуации. 

                           Игри /в занималнята или на двора, в зависимост от сезона/.

                       Свободни занимания по интереси. 

                       Индивидуални занимания с отделни деца.


След 16.30         Изпращане на децата 


ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (45 г.)

7.00 – 8.45                Прием на децата.

                       Занимания по интереси.

                       Сутрешно раздвижване


8.45 - 9.15          Подготовка и сутрешна закуска

9.15 – 11.00         Основни  форми  на педагогическо  взаимодействие 

                       Подвижни игри

  Дейности по интереси


10.00 - 10.15   Междинна закуска /плод/ 


11.00 – 11.45        Игри на открито / дейности по избор 

11.45 – 12.30       Подготовка и обяд 


12.30 - 15.00       Подготовка и следобеден сън

15.00 - 15.30       Тоалет

                           Подвижни игри


15.30 - 15.45       Следобедна закуска 


15.45 - 16.15       Допълнителни форми /нерегламентирани ситуации. 

                           Игри /в занималнята или на двора, в зависимост от сезона/.

                       Свободни занимания по интереси. 

                       Индивидуални занимания с отделни деца.


След 16.30         Изпращане на децата

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (56 г.)

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (67 г.)