За родители

Документи

*Използвайте връзки на документите към Google диска на детската градина.

За Прием

Декларации

Задължителни

При отсъствия

Дневен режим

Седмично меню

Допълнителни дейности

Интересни ресурси за децата