Обществен съвет

Членове на Обществен съвет към ДГ "Име ДГ"


Име Фамилия

Име Фамилия

Име Фамилия

Име Фамилия

Прикачени документи

14.09.2021г-учредително-събрание.pdf

25.09.2021 - заседание 25.02.2020 г.pdf

10.10.2021 - доклад председател 16.12.2019.pdf

21.01.2022 - заседание.pdf

21.01.2022 - заседание.pdf

21.01.2022 - заседание.pdf

21.01.2022 - заседание.pdf

21.01.2022 - заседание.pdf