Екип

Ръководство и администрация 

Цветомира Йорданова

Директор

email@gd-ruse.bg

Христина Гайдарджиева

главен счетоводител

email@gd-ruse.bg

Галя Йорданова

домакин

Тел.: (+359) 8117 2251

GSM: (+359) 878 97 00 66

e-mail: odz_marten@abv.bg 

Педагогически специалисти

Дияна Крумова

Главен учител 

email@gd-ruse.bg

Даниела Иванова

Старши учител 

Тел.: 0878 970 063

e-mail: danikolevaivanova@abv.bg 

Надка Ценова

Старши учител 

Тел.: 0887 514 810

e-mail: nadka_tsenova@abv.bg 

Мариана Драгоманска

Учител 

Тел.: 0888 280 878

e-mail: me4o77@abv.bg 

Валентина Георгиева

Учител 

Тел.: 0878 354 078

e-mail: valq85_dim@abv.bg 

Бисерка Великова

Учител 

Тел.: 0896 823 096

e-mail: biserkavelikova@abv.bg 

Биляна Вълчева

Учител 

Тел.: 0898 230 460

e-mail: bilyanadetelinova@abv.bg 

Бисер Енчев

Учител 

Тел.: 0878 970 063

e-mail: odz_marten@abv.bg 

Теодора Стефанова

Учител 

Тел.: 0885 869 987

e-mail: teodoramandova@abv.bg 

Силвия Колева

Учител 

Тел.: 

e-mail: biserkavelikova@abv.bg 

Непедагогически специалисти

Снежана Неделчева

медицинска сестра

Румяна Дерменджиева

медицинска сестра


Ивелина Пенева

медицинска сестра


Пламена Александрова

медицинска сестра


Венета Добрева

Помощник възпитател

Магдалена Янкова

Помощник възпитател

Бонка Стоянова

Чистач-хигиенист


Венета Джавкова

Чистач-хигиенист


Мариела Данева

Чистач-хигиенист


Ширин

Чистач-хигиенист


Йорданка Стефанова

Чистач-хигиенист

Катя Андреева

Главен готвач

Маргарита Иванова

Готвач

Юлиян Николов

Огняр