За нас

Нашата история

Преди повече от 35 години, месец ноември 1982 година Детска градина  „Райна Княгиня” град Мартен  посреща своите първи възпитаници в специално построена за целта сграда.

Базата е разположена в две еднотипни крила и административен блок.

В светлите и просторни занимални уют намират 300 деца, разпределени в 9 групи. За обучението им се грижат 20 педагози и 16 служители.

През годините, с общите усилия на Община Русе, педагози и родители, базата се обогати и модернизира. Оформени бяха:

- еко кът;

- кабинет по безопасност на движението;

- фолклорен кът „На гости при баба и дядо”;

- "Лего" кабинет.

В тях децата развиват и обогатяват екологичната си култура, способността да опазват живота и здравето си като участници в уличното движение. Възпитават любов и уважение към фолклорните традиции и обичаи.

Днес детското заведение дава шанс на  над 150 деца в 1 яслена група и 4 групи за деца на възраст от 3 до 7 години и 1 смесена група във филиал село Сандрово да се обучават, възпитават и развиват физическите си качества, умения и заложби, под вещото ръководство на екипа от учители, медицински сестри и помощно- обслужващ персонал. 

Във възпитателната си работа те търсят пътища за реализиране на поставените цели и задачи за достигане на истинско педагогическо взаимодействие. Учителите се ориентират в съвременните динамично развиващи се потребности за възпитание и развитие на децата и съумяват да подчинят работата си на държавните образователни изисквания.

На децата се предоставят възможности да доразвият и усъвършенстват заложбите си в школите: 

- народни танци;

- група по английски език;

- футбол. 


Галерия

Разгледайте снимки от наши инициативи

Препоръки за страницата: