Групи

Група Мики Маус 

Учители: 

Биляна Вълчева и Надка Ценова

Помощник възпитател: Венета Добрева

Група Миньони

Учители: 

Валентина Георгиева и Мариана Драгоманска

Помощник възпитател: Бонка Стоянова

Група Патилани-сладурани

Учители: 

Бисерка Великова и Дияна Крумова

Помощник възпитател: Магдалена Янкова

Група Звездички 

Учители: 

Бисер Енчев и Даниела Иванова

Помощник възпитател: Емилия Джавкова

филиал с. Сандрово

Учители: 

Силвия Колева и Теодора Стефанова

Помощник възпитател: Йорданка Стефанова

Яслена Група 

Учители: 

Име Фамилия и Име Фамилия

Помощник възпитатели: Име Фамилия